×
×

×

 

Rometor ratiopharm

2 mg/ml

Hillitsee kuivaa ja hakkaavaa yskää. Mansikanmakuinen yskänlääke on tarkoitettu aikuisille ja yli 2-vuotiaille lapsille.

 

TUTUSTU TUOTTEESEEN

Lääkemuoto:
Oraaliliuos

Vaikuttava aine:
Dekstrometorfaanihydrobromidi

Käyttötarkoitus:
Rometor ratiopharm on yskänärsytystä hillitsevä lääke tavalliseen flunssaan liittyvään kuivaan yskään. Mansikanmakuinen Rometor ratiopharm on tarkoitettu aikuisille ja yli 2‐vuotiaille lapsille. Katso annostelu pakkauksesta/pakkausselosteesta. Jos olet epävarma lääkkeen sopivuudesta, ota yhteyttää apteekin henkilökuntaan.

Luokittelu:
Itsehoitolääke

Pakkauskoko:
125 ml ja 200 ml

Ota yhteyttä lääkäriin, mikäli oireet eivät helpotu 1‐2 viikossa, yskä jatkuu yli 2 viikkoa tai palaa toistuvasti. Hakeudu lääkärin hoitoon, mikäli sinulla on hengitysvaikeuksia tai hengitykseen liittyviä rintakipuja tai, jos yskään liittyy muita oireita kuten esim. happamia röyhtäisyjä ja närästystä, painon alenemista, verisiä tai märkäisiä ysköksiä.

Tärkeää:
Valmiste on hyvänmakuinen. Vaaratilanteiden välttämiseksi se on syytä säilyttää pienten lasten ulottumattomissa.

Varoitukset

Älä käytä, jos:
‐ olet yliherkkä (allerginen) dekstrometorfaanille tai jollekin muulle valmisteen sisältämälle aineelle
‐ käytät monoamiinioksidaasin (MAO)‐estäjiä kuten esim. moklobemidiä tai selegiliiniä, sillä Rometor ratiopharmin samanaikainen käyttö voi johtaa vaarallisiin yhteisvaikutuksiin
‐ käytät fluoksetiinia tai paroksetiinia (masennuslääkkeitä), kinidiiniä, amiodaronia tai propafenonia (sydänlääkkeitä), terbinafiinia (sienilääke), tioridatsiinia tai haloperidolia (psykoosilääke) simetidiiniä (mahahapon eritystä vähentävä lääke), ritonaviiria (immuunikatolääke) tai sibutramiinia (laihdutuslääke) sisältäviä lääkkeitä tai rauhoittavia lääkkeitä, kuten bentsodiatsepiineja, ellei lääkäri ole nimenomaan niin määrännyt, sillä samanaikainen Rometor ratiopharmin käyttö voi johtaa vaarallisiin yhteisvaikutuksiin

Raskaus ja imetys:
Rometor ratiopharmia voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana tilapäisesti ohjeen mukaan voimakkaiden yskänkohtausten hillitsemiseen.

Mahdollisista haittavaikutuksista:
Rometor ratiopharmin yleisinä haittavaikutuksina on raportoitu uupumusta ja oksentelua. Valmisteen sisältämä maltitoli voi aiheuttaa herkille potilaille vatsavaivoja ja ripulia.

Tutustu huolella pakkausselosteeseen.

ratiopharm asiakasneuvonta: 020 180 5900, arkisin klo 9.00 – 15.00