×
×

×

 

Paracetamol‐ratiopharm

500 mg

Tilapäiseen kuumeen alentamiseen sekä lievien ja kohtalaisten kiputilojen oireenmukaiseen hoitoon. Vaikuttava aine parasetamoli.

 

TUTUSTU TUOTTEESEEN

Lääkemuoto:
Tabletti

Vaikuttava aine:
Parasetamoli

Käyttötarkoitus:
Paracetamol‐ratiopharmin vaikuttavalla aineella parasetamolilla on kipua ja kuumetta lievittävä vaikutus. Katso annostelu pakkauksesta/pakkausselosteesta.

Luokittelu:
Itsehoitolääke

Pakkauskoko:
10 ja 30 tablettia

Alle 3‐vuotiaille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Tärkeää:
Pienten lasten on usein vaikea niellä tabletteja. Kurkkukipu pahentaa tilannetta entisestään. Jos epäilet, ettei lapsi pysty nielemään tabletteja, käytä erityisesti lapsille kehitettyjä helpommin nieltäviä lääkemuotoja kuten oraalisuspensiota tai dispergoituvia tabletteja.

Käyttö ruoan ja juoman kanssa:
Paracetamol‐ratiopharm voidaan ottaa nesteen kera joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä. Alkoholi saattaa lisätä parasetamolin maksatoksisuutta.

Varoitukset

Älä käytä jos:
‐ olet yliherkkä (allerginen) parasetamolille tai jollekin muulle valmisteen sisältämälle aineelle.

Ole erityisen varovainen, jos
‐ sinulla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta tai toimintahäiriöitä tai
‐ nautit runsaasti tai säännöllisesti alkoholia.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö:
Parasetamolilla on useita yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa.
Paracetamol‐ratiopharmin sopivuuden varmistamiseksi kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti. Välttääksesi yliannostusriskiä, tarkista, etteivät muut käyttämäsi lääkkeet sisällä parasetamolia.

Raskaus ja imetys:
Paracetamol‐ratiopharmia voi käyttää raskauden ja imettämisen aikana annosteluohjeen mukaisesti. Parasetamoli erittyy jonkin verran äidinmaitoon, mutta on epätodennäköistä, että sillä olisi vaikutusta lapseen.

Mahdollisista haittavaikutuksista:
Yleisiä haittavaikutuksia ovat uneliaisuus, pahoinvointi ja oksentelu.

Tutustu huolella pakkausselosteeseen.

ratiopharm asiakasneuvonta: 020 180 5900, arkisin klo 9.00 – 15.00