×
×

×

 

Levocetirizin ratiopharm

5 mg

Aikuisten ja yli 6‐vuotiaiden lasten allergisen nuhan ja usein esiintyvän nokkosihottuman oireiden hoitoon.

 

TUTUSTU TUOTTEESEEN

Lääkemuoto:
Kalvopäällysteinen tabletti

Vaikuttava aine:
Levosetiritsiini

Käyttötarkoitus:
Levocetirizin ratiopharm on tarkoitettu aikuisten ja yli 6‐vuotiaiden lasten allergisen nuhan ja usein esiintyvän nokkosihottuman oireiden hoitoon. Katso annostelu pakkauksesta/pakkausselosteesta.

Luokittelu:
Itsehoitolääke

Pakkauskoko:
10, 30 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia

Jos oireet eivät helpota viiden päivän kuluessa lääkityksen aloittamisesta, ota yhteyttä lääkäriin.

Varoitukset

Älä käytä jos:
‐ jos olet allerginen levosetiritsiinidihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
‐ jos sinulla on joskus ollut jostakin toisesta antihistamiinista (saman lääkeryhmän lääkkeestä) johtuva allergia‐ eli yliherkkyysreaktio
‐ jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta.

Raskaus ja imetys:
Kerro lääkärille, jos olet raskaana, yrität tulla raskaaksi tai imetät. Lääkäri kertoo, voitko käyttää valmistetta.

Mahdollisista haittavaikutuksista:
Yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä kymmenestä käyttäjästä) ovat suun kuivuminen, päänsärky, väsymys ja uneliaisuus tai tokkuraisuus.

Tutustu huolella pakkausselosteeseen.

ratiopharm asiakasneuvonta: 020 180 5900, arkisin klo 9.00 – 15.00