×
×

×

 

Flynise

5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Väsyttämätön antihistamiini aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille allergisen nuhan ja nokkosihottuman hoitoon.

 

TUTUSTU TUOTTEESEEN

Lääkemuoto:
Tabletti

Vaikuttava aine:
Desloratadiini

Käyttötarkoitus:
Flynise on väsyttämätön antihistamiini, joka auttaa hillitsemään nokkosihottuman ja allergisen nuhan oireita. Aikuisille ja yli 12‐vuotiaille. Katso annostelu pakkauksesta/pakkausselosteesta.

Luokittelu:
Itsehoitolääke

Pakkauskoko:
10, 30 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia

Varoitukset:

Älä käytä Flynise‐valmistetta:
‐ jos olet allerginen desloratadiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle tai loratadiinille.

Keskustele lääkärin kanssa ennen Flynise‐valmisteen käyttöä, jos sinulla on:
‐ jos munuaistesi toiminta on heikentynyt
‐ jos sinulla tai suvussasi on aiemmin ollut kouristuskohtauksia.

Raskaus ja imetys:
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Flynise‐tablettien käyttöä ei suositella, jos olet raskaana tai imetät.

Mahdollisista haittavaikutuksista:
Yleisiä haittavaikutuksia (esiintyvät 1 ‐ 10 lääkkeen käyttäjällä 100:sta) ovat:
‐ väsymys, suun kuivuminen ja päänsärky

Tutustu huolella pakkausselosteeseen.

ratiopharm asiakasneuvonta: 020 180 5900, arkisin klo 9.00 – 15.00