Osallistu Euroopan lääkeviraston järjestämään kyselyyn koskien lääkkeiden turvallisuutta ja haittavaikutusten ilmoittamista. Vastaukset auttavat saamaan tietoa siitä, miten hyvin lääkkeiden haittavaikutuksista (sivuvaikutuksista) ilmoittamista koskevat menettelyt tunnetaan ja miten potilaat/kuluttajat ja terveydenhuollon ammattilaiset ilmoittavat niistä. Kyselyyn voi vastata kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja vastaamiseen kuluu aikaa 5-10 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 9.10.2017 saakka.

Tulokset käsitellään Euroopan lääkevirastossa, ja niistä laadittavan koosteen käsittävä raportti toimitetaan Euroopan komissiolle (DG SANTE). Tulokset annetaan myös julkiseen levitykseen.

Kyselyyn pääsee alla olevasta linkistä:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EMA-survey-on-reporting-adverse-drug-reactions

kuva